"Строительство обогатительной фабрики по переработке золото-медной руды месторождения Мизек"

27 января 2021 г.
Общественных слушаний - "Строительство обогатительной фабрики по переработке золото-медной руды месторождения Мизек"

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «АК Алтыналмас» объявляет о проведении общественных слушаний в форме открытого онлайн собрания посредством видеконференцсвязи по проекту Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) к рабочему проекту  «Строительство обогатительной фабрики по переработке золото-медной руды месторождения Мизек. Строительство одной одноцепной ВЛ 220 кВ «Карьерная-Мизек».

Местный исполнительный орган и контактные данные лица, ответственного за организацию общественных слушаний:

Акимат Актогайского района Карагандинской области, тел 8(71037) 2-12-47, aktogay_orgotdel@mail.ru

Акимат Аягозского района Восточно-Казахстанской области, тел 8(72237) 3-27-81, krd77@mail.ru

Адрес интернет-ресурса местного исполнительного органа, где размещена документация по проекту и опросный лист по учету мнения заинтересованной общественности:

https://www.gov.kz/memleket/entities/karaganda-aktogay?lang=ru

https://www.gov.kz/memleket/entities/vko-ayagos?lang=ru

Наименование государственного органа по проведению государственной экологической экспертизы: комплексная вневедомственная экспертиза

Наименование и контактные данные заказчика: АО «АК Алтыналмас» Республика Казахстан, г. Алматы, площадь Республики, 15, тел: +7(727)-350-02-00, 350-07-16.

Адрес интернет-ресурса или электронной почты заказчика, где принимаются замечания и предложения: yelena.shvedova@aaengineering.kz

Наименование и контактные данные разработчика документации: ТОО «AAEngineering Group», Республика Казахстан, город Алматы, микрорайон Нур-Алатау, ул. Е. Рахмадиев, д. 21, тел. 8 (7272)282-565 вн.5051

24.02.2021 г. В 11:00

Ссылка для подключения: 

https://zoom.us/j/2368133766?pwd=UFVZV1RDeWZrQkVBVi96TjY0bklkQT09

  • Идентификатор конференции: 236 813 3766 Код доступа: Kq4skp   

ХАБАРЛАНДЫРУ

«АК Алтыналмас» АҚ «Мизек кен орнындағы алтын-мыс рудасын өңдеуге арналған байыту фабрикасының құрылысы. Бір тізбекті «Карьерная-Мизек» 220 кВ әуе желісінің құрылысы» жұмыс жобасына Қоршаған Ортаға Әсерді Бағалау (ҚОӘБ) бейнеконференция байланыс арқылы ашық онлайн жиналыс түрінде қоғамдық тыңдау өткізетіні туралы хабарлайды.

 Жергілікті атқарушы органның атауы және қоғамдық тыңдауды өткізуге жауапты тұлғаның байланыс деректері:

Қарағанды ​​облысы Ақтоғай ауданының әкімдігі, тел 8 (71037) 2-12-47, aktogay_orgotdel@mail.ru

Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданының әкімдігі, тел 8 (72237) 3-27-81, krd77@mail.ru

Мүдделі жұртшылықтың пікірін ескеру жөніндегі сауалнама парағы және жоба бойынша құжаттама жарияланған мемлекеттік органның интернет-ресурсының мекенжайы:

https://www.gov.kz/memleket/entities/karaganda-aktogay?lang=ru

https://www.gov.kz/memleket/entities/vko-ayagos?lang=ru

Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу жөніндегі мемлекеттік орган: мемлекеттік ведомствадан тыс сараптама

Тапсырыс берушінің атауын және байланыс деректері: «АК Алтыналмас» АҚ Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Республика алаңы, 15. тел: +7 (727) -350-02-00, 350-07-16

Ұсыныстар мен ескертулер қабылданатын Тапсырыс берушінің электрондық поштасының немесе интернет-ресурстың мекенжайы: yelena.shvedova@aaengineering.kz

Құжаттаманы әзірлеушінің атауын және байланыс деректері: ЖШС «AAEngineering Group», Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Нұр-Алатау шағын ауданы, к. Е.Рахмадиев, 21, тел. 8 (7272) 282-565 ішкі 5051

Іс-шараның өтетін күні мен уақыты 2021 жылғы 24 ақпан, сағат 11: 00-де

Қосылым сілтемесі: https://zoom.us/j/2368133766?pwd=UFVZV1RDeWZrQkVBVi96TjY0bklkQT09

Конференцияның идентификаторы: 236 813 3766 Кіру коды: Kq4skp

  ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № _____

для учета мнения заинтересованной общественности

Дата _____________________________________________________________

1. Ф.И.О., (наименование юридического лица), ИИН (БИН)____________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Место жительства либо юр. адрес ___________________________________

(наименование населенного пункта)

3.Род занятий ______________________________________________________

4. Контактные сведения______________________________________________

(Адрес, телефон, иное, заполняется при необходимости получения ответа)

5. Наименование организации, адрес, телефон __________________________

(Заполняется, если участник опроса представляет организацию)

6. Оценка полноты представленной информации о планируемой деятельности: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

7. Комментарии, предложения: _______________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

8. Подпись_________________________________________________________